A. P. Møller Skolen

 
Velkommen på A. P. Møller Skolens webside, der giver dig en introduktion til skolen.
    
Hvis du allerede er tilknyttet skolen, kan du gå til Skoleintra ved at klikke på det lille ikon af en monitor, øverst på siden.
 
 

A. P. Møller Skolen

 

Vi forsøger at fastholde de mange indtryk fra hverdag og fest i billeder.

 

Du kan bl.a. se dem i nyhederne her på siden, i årsskriftet og i billedgalleriet på Youtube, hvor skolens brugere kan få vist deres film, fotos og præsentationer.

 
 

A. P. Møller Skolen

  

Ikke blot et skolehus, men også koncert- og kulturhus, der tiltrækker publikum fra nær og fjern.

 
 

A. P. Møller Skolen

  

En ung skole, som allerede har flotte traditioner...

 
 
    
Previous Tab
Previous Tab

Seneste nyt

se alle
Forankring og udblik

A. P. Møller Skolen er en fællesskole med gymnasial
overbygning under Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Skolens mål er at sikre børn og unge fra det danske mindretal læring og udvikling og forberede dem til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og demokrati. Skolen søger i samarbejde med forældrene at bidrage til elevernes sproglige, faglige, kulturelle samt demokratiske dannelse og alsidige personlige udvikling.

Undervisningen er tilrettelagt under hensyntagen til den specielle sproglige og kulturelle situation i Sydslesvig og forbereder eleverne til videre uddannelse i såvel Danmark som Tyskland.