Idrætsprofilen

I idrætsprofilklassen har man idræt og idrætsteori som profilfag, dvs. at man skal til skriftlig eksamen i praktisk og teoretisk idræt.

Man skal være opmærksom på, at man ikke har kemi, samt at kunst/musik ophører efter 12. årgang.

Følgende fag er kernefag: dansk, tysk og matematik.

Fag og ugentlige timetal i idrætsprofilen:

       
Fag/Årgang 11. klasse 12. klasse 13. klasse
Dansk 4 4 4
Tysk 3 4 4
Matematik 3 4 4
Engelsk 3 4 4
Historie 2 2 2
Samfundsfag 2 2 2
Geografi 2 2 2
Religion/filosofi 2 2 2
Fysik 2 2 2
Kemi 0 0 0
Biologi 2 2 2
Kunst/musik 2 2 0
Idræt 4 5 5