Naturvidenskabelig profil

I den naturvidenskabelige profilklasse har man fysik som profilfag, dvs. at man skal til skriftlig eksamen i fysik.

Man skal være opmærksom på, at musik / kunst ophører efter 12. årgang.

Følgende fag er kernefag: dansk, tysk og matematik.

Fag og ugentlige timetal i den naturvidenskabelige profil:

       
Fag/Årgang 11. klasse 12. klasse 13. klasse
Dansk 4 4 4
Tysk 3 4 4
Matematik 3 4 4
Engelsk 3 4 4
Historie 2 2 2
Samfundsfag 2 2 2
Geografi 2 0 0
Religion/filosofi 2 2 2
Fysik 3 4 4
Kemi 3 3 3
Biologi 3 3 3
Kunst/musik 2 2 0
Idræt 2 2 2