Sproglig profil

I den sproglige profilklasse har man engelsk som profilfag, dvs. at man skal til skriftlig eksamen i engelsk.

Derudover har man spansk eller fransk på begynderniveau. Man kan altså godt komme i sproglig profil, selvom man ikke har haft spansk eller fransk i 9. og 10. klasse.

Man skal være opmærksom på, at man ikke har fysik; i stedet har man igennem det treårige forløb biologi og kemi.

Følgende fag er kernefag: dansk, tysk og matematik.

Fag og ugentlige timetal i den sproglige profil:

       
Fag/Årgang 11. klasse 12. klasse 13. klasse
Dansk 4 4 4
Tysk 3 4 4
Matematik 3 4 4
Engelsk 3 4 4
Historie 2 2 2
Samfundsfag 2 2 2
Geografi 2 0 0
Religion/filosofi 2 2 2
Fysik 0 0 0
Kemi 2 2 2
Biologi 2 2 2
Kunst/musik 2 2 2
Idræt 2 2 2
Fr/Sp/latin 4 4 4