Oprykning og optagelse

Fra 2019 gælder nye regler mht. optagelse i gymnasiet:

For at komme i gymnasiet må dit eksamensbevis / sidste karakterblad i F10 højst indeholde et enkelt "E," og du må ikke have "F" i noget fag. Hvis der er et "E" i et af hovedfagene dansk, tysk eller matematik, skal dette "E" være udlignet med mindst et "C" i et af de to andre hovedfag.

Går du på efterskole, gælder samme regel: På eksamensbeviset fra efterskolen må du kun have et enkelt fag med en samlet karakter på 02 og ingen dårligere. Hvis karakteren 02 optræder i et af hovedfagene dansk, tysk eller matematik, skal denne udlignes med karakteren 7 eller højere i et af de to andre hovedfag.

Apmsgrafik2014lille 

For elever i Sydslesvig gælder: Du bedes aflevere ansøgning til din egen skole senest den 13. februar 2020. Din skole sørger så for at sende videre til  A. P. Møller Skolen.

For efterskoleelever gælder, at du bedes aflevere ansøgning og sidste udskrift af karakterblad senest 13. februar 2020. Hvis du er på efterskole, må du gerne aflevere online til følgende emailadresse:

flemming.rasmussen@skoleforeningen.org

Fra F10 til gymnasiet
Du bedes anvende blanketten "Fra F10 til G11", som du finder bag nedenstående link.